Polisvoorwaarden Sendsafe

1. Wat doen wij?

Sendsafe is een verzekeraar die pakketten van webshops verzekert. Voor jou betekent dit dat als je een pakketje bij een aangesloten webshop besteld en hierbij de verzekering van Sendsafe afsluit, je verzekerd bent voor schade aan of verlies van het pakket.

2. Tot welke waarde is het pakket verzekerd?

De pakketten zijn, inclusief verzendkosten, verzekerd tot een bedrag van 5500 euro.

3. Beschadigde pakketten

Als je een beschadigd pakket ontvangt, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de webshop. Zorg ervoor dat je foto’s maakt van het beschadigde pakket en de factuur bewaart. Onze zorgdrager, Insureship, is degene die de schade aan jou vergoedt.

4. Verloren pakketten

Wanneer een pakket helemaal niet wordt afgeleverd of verloren is, dien je bij nationale zendingen eerst twintig dagen te wachten voordat je je claim kan indienen. Bij internationale zendingen is dit vanwege COVID-19 vijfenvijftig dagen. Als je pakket na deze wachttijd nog altijd niet is afgeleverd, neem dan contact op met de webshop.

5. Wat verwachten wij van jou?

Wees eerlijk in de informatie aan ons en de webshop
Volg de aanwijzingen en de voorwaarden van de vervoerder
Meld de schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen
Doe niets wat de belangen van de webshop of onze belangen schaadt

6. Wat is niet verzekerd?

Schade of verlies als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan jouw kant
Administratiekosten
Verzekeringskosten